Välkommen till Omsorgsfamiljen » Nyheter

Nyheter

Omsorgsfamiljen Personlig Assistans har nu ansvar för samordningen av 30 assistansuppdrag där våra kunder är bosatta runt om i landet. Vi har lokalkontor i Stockholm och Norrköping där vi har flest kunder. Vi tar emot kunder från hela landet och reser till dig om du önskar.

Omsorgsfamiljen Vård och Omsorg har ansvar för den dagliga hemtjänsten till 100 pensionärer i södra Stocksholm och vi ser fram emot möjligheten av att kunna starta hemtjänst även i Norrköping.

Stockholms Kommun inför från 2014 ett nytt tidsredovisningssystem för hemtjänsten där all tid som ges till kund registreras genom telefonen för att garantera en korrekt utförd hemtjänst. Den medarbetare som kommer till kund registrerar ankomsten, vilken insats som utförts och när uppdraget är klart. Telefonen innehåller en GPS som också kan informera om var alla medarbetare befinner sig under dagen för att underlätta för samordnaren och den som tar emot Trygghetslarm.

Omsorgsfamiljen börjar sin registrering med telefoner första April och övar på papper från januari 2014. Vi tror att det här kommer att underlätta för alla och säkra att det blir rättvist och korrekt.

Omsorgsfamiljen Personlig Assistans har från oktober ett administrativt system på plats för att underlätta schemaläggning, tidsrapportering och dokumentation.

Norrköpingskontoret har på kort tid blivit den mötesplats vi hoppades på och kunder och assistenter kommer förbi dagligen för en pratstund. Vårens aktivitetsprogram är spikat och innehåller Yoga, danskväll, föreläsning, äggfest, skaparverkstad, hundcafe och mer därtill. Ring till Ingrid eller Terese och boka din medverkan eller kom förbi och skriv upp dig på aktivitetstavlan.

Ring gärna innan så att vi säkert är på plats och inte ute på kundbesök.

Moa, vår egen sjukgymnast, är ute bland kunder och assistenter och ger stöd och råd och har också behandlat en lång rad av våra duktiga medarbetare. Vi har självklart ett friskvårdsbidrag och ska påbörja sitt arbeta med kunder och medarbetare.

Moa kommer till Stockholm i februari och börjar sin verksamhet på samma sätt här ett par dagar i månaden.