Välkommen till Omsorgsfamiljen » Om Omsorgsfamiljen » Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Omsorgsfamiljen och kvalitetsarbete

Kvalitet är för oss som står bakom Omsorgsfamiljen ett honnörsord. Det handlar egentligen om att ha ordning och reda på allt i företaget från ekonomi till klagomål. Vi har valt att arbeta mot en certifiering enligt ISO som är en internationell standard som många är väl förtrogna med.

När vi som företag har ett Ledningssystem med en ISO stämpel innebär det att vi årligen granskas av ett Certifieringsbolag som exempelvis Svenska Certifiering. Certifieringsbolaget går igenom företaget och säkerställer att alla medarbetare vet vad vårt Ledningssystem innebär och arbetar enligt företagets policy.  Vi har egna kvalitetsrevisorer som årligen genomför flera interna revisioner för att sprida kunskap och bra arbetssätt.

Kvalitetsarbetet är ett pågående arbete som handlar om företagets ständiga förbättringar. Om du som kund inte är nöjd med någon del av vår verksamhet så vill vi att du berättar det direkt för oss. Den av våra medarbetare som tar emot klagomålet skriver en avvikelse och ofta också ett förbättringsförslag och lämnar sedan avvikelsen vidare till närmaste chef.

Vi går igenom alla avvikelser på våra personalmöten för att snabbt hitta lösningar. Du som kund ska alltid få en snabb återkoppling från oss på vilket sätt vi ska lösa problemet eller undvika att en oönskad händelse upprepas.

Att ha ett Ledningssystem på plats innebär att vi som företag snabbt och korrekt kan besvara alla frågor från våra kunder och uppdragsgivare som Kommun, Försäkringskassan, Landstinget och Socialstyrelsen.

Men det viktigaste för oss är att vi kan ge dig som vår kund det allra bästa omhändertagandet och att du kan känna dig trygg hos oss i alla avseenden.

Vi  har stor säkerhet kring det vi dokumenterar kring kundarbetet, klara rutiner för nyckelhantering, årliga brandsäkerhetsgenomgångar, tydliga regler kring alkohol och droger, miljömål för vår hela verksamheten, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och mycket mer vilket krävs för att bli godkända som ett Certifierat företag.